AS SCAN

LIFE organisationen fremsætter fejlagtige påstande om ulovligt fiskeri i Østersøen

Udgivet af FiskerForum den 12-03-2018 · info@fiskerforum.dk

LIFE organisationen fremsætter fejlagtige påstande om ulovligt fiskeri i Østersøen

LIFE organisationen fremsætter fejlagtige påstande om ulovligt fiskeri i Østersøen

Forbløffende og urigtig sammenkædning mellem IUU fiskeri (Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri) og almindeligt trawlfiskeri i de danske farvande, østlige og vestlige Østersø, fremsættes i et åbent brev til Fiskeriminister Karen Ellemann.

Fake News fra en førende fiskeriorganisation


Det er beskæmmende og totalt misforstået, at forsøge trawlfiskeriet ført ind under EU´s regler om ulovlige fiskeri. Trawlfiskeriet kan absolut ikke kædes sammen med EU´s IUU regler.


LIFE organisationen af (Low Impact Fishers of Europe Limited) mindre kystfartøjer, Jeremy S. Percy forsøger ellers ihærdigt i et brev til Fiskeriminister Karen Ellemann, at kæde trawlfiskeri og ulovligt fiskeri sammen. Et forsøg på at miskrediterer et fiskeri, som i Østersøen beviseligt er det eneste fiskeri, der har vist sin overlevelse og det fiskeredskab, der kan oppebære et vist fiskeri med en fornuftig økonomi i forhold til andre redskaber. Fangstredskaber som garn, tejner, ruser eller krogfiskeri, der nærmest i Østersø-sammenhæng ikke er eksisterende længere.


Organisationen LIFE fejler fuldstændigt i deres brev (læs LIFE´s brev til fiskeriministeren Karen Ellemann her (engelsk))


Organisationen overser også fuldstændigt andre mulige årsager til færre og mindre torsk i Østersøen. Ensidigt og alt for enøjet en vurdering af forholdene i Østersøen. LIFE-vurderingen får derfor dumpekarakterer af flere fiskere.


Danske fiskere overholder reglerne.


12 % af de globale fangster kommer fra MSC-certificerede fiskerier. Nye data viser, at mængden af fisk og skaldyr til rådighed med MSC-mærket er øget med 10% alene i det seneste år.


I Danmark bidrager de danske kommercielle fiskere positivt til valutabalancen og man arbejder målrettet for et bæredygtigt fiskeri og har opnået MSC-certificering af 90 % af fiskeriet.


Dansk fiskeri er blandt de mest ambitiøse i verden inden for bæredygtighed. Der fiskes efter reglerne og man overholder dem. At påstå andet, som LIFE organisationen insinuere, er utroværdigt og direkte løgnagtigt.FiskerForum.dk

Damen Marine Components
Bue Net
VMS Group
Simrad a Kongsberg Company
Hirtshals Havn
Hanstholm Samlecentral
Seatech
Fiskeriskolen Thyborøn
Pon Power
Besrad