AS SCAN

Frustrationen stiger: kystfiskernes økonomi ødelægges i takt med sælernes hærgen

Udgivet af FiskerForum den 05-03-2018 · info@fiskerforum.dk

Frustrationen stiger: kystfiskernes økonomi ødelægges i takt med sælernes hærgen. Foto: L 10 »Havkatten« garnbåd fra Thyborøn havde kun sønderflåede og skambidte kulsoer med op  - en mistet fangsværdi på 13.000 kroner  Foto: André Schmidt

Frustrationen stiger: kystfiskernes økonomi ødelægges i takt med sælernes hærgen. Foto: L 10 »Havkatten« garnbåd fra Thyborøn havde kun sønderflåede og skambidte kulsoer med op - en mistet fangsværdi på 13.000 kroner Foto: André Schmidt

Frustrerede fiskere ved Vestkysten, kan i den stride Østenvind med sibirisk kulde, se mange timers arbejde og hårde slid blive tilintetgjort af grådige sæler, da døgnet rundt tømmer garnene række efter række for hver en fisk de kommer forbi. Sælerne er sultne grundet fødemangel til den alt for store bestand af sæler i dansk farvand.

Tåbeligt spild og irriterende sæler, der atter skambider og sønderflænger gode fisk, som nu i stedet ligger i en blodig masse på dækket. Nogle bevæger sig i kramper og andre er bidt ihjel, af sælernes syleskarpe tænder. Meningsløst og fuldstændigt absurd. Hvis andre rovdyr i vores natur udviste samme aggressive adfærd, ville de blive reguleret med det samme. Men når det gælder sælerne, og deres rovmorderiske tendenser på forsvarsløse fisk, der sidder udstillet i fiskernes garn, er der ingen konsekvens. Ressourcespild af værste skuffe.


Kulsøer til en værdi af minimum 13.000 kroner skambidt på én enkelt dag


Sæler »Fiskernes værste fjende«, bør kraftigt reguleres. Der er rigtig mange penge på spil, da alle kystfiskere over hele landet er berørt af sælernes hærgen og tendensen er stærkt tiltagende. Fiskerne ønsker ikke sælerne udryddet, men derimod reguleret i en sådan grad at der er plads til både fiskerene, sælerne og ligeså biodiversiteten i havet.


Det korte sæsonfiskeri efter stenbider og deres rogn, har endnu engang været kraftigt reduceret. Atter har fiskerne ud for Thyborøn kunne hive deres garn, for kun at konstatere, at sælerne har været der. Sørgeligt, men sandt og vreden over dette meningsløse spild, ved fiskerne efterhånden ikke hvor de skal rette hen. For ingen - absolut ingen gør noget. I stedet bliver det til en hændervridende og forkrampet forestilling af vores folkevalgte, der som en pladespiller der afspiller samme rille igen og igen, henviser til biologer og forordninger samt regler som omgås på en sådan måde, at en generel regulering af sæler undgås. Men ét forstår man. Fortsætter angrebene fra den stærkt voksende sælbestand, så er dansk kystfiskeris dage talte.


Det ender med at bliver et farvel til et ældgammelt dansk erhverv og farvel til en kystnær fiskerikultur, med småbåde og fiskeliv i de små havne. Farvel til den dagfangede fisk og sikkert et farvel for altid såfremt der ikke gøres noget.Partsindlæg L 10 Havkatten - Schmidt
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Atlantic Fair 2019 - DK
Nordsøtrawl
Thyborøn Skibs & Motor.
Lemvig Maskin- & Køleteknik
Seatech
Gedhus Consult
Hanstholm Fiskeriforening
A/S O.V. Jørgensen - Hundested Fiskeexport
Besrad