AS SCAN

DTU smidt i land af vrede fiskere

Udgivet af FiskerForum den 20-02-2018 · info@fiskerforum.dk

DTU smidt i land af vrede fiskere  Foto: DTU forsker smidt i land fra fiskekutter i Østersøen - ikke af personlige grunde for den enkelte medarbejder, men som en reaktion på DTU´s mediestunt i det seneste døgn. CSH

DTU smidt i land af vrede fiskere Foto: DTU forsker smidt i land fra fiskekutter i Østersøen - ikke af personlige grunde for den enkelte medarbejder, men som en reaktion på DTU´s mediestunt i det seneste døgn. CSH

Samarbejdet mellem forsker og fisker, har indtil mandag, været et forbilledeligt samarbejde, hvor praktik og teori blev forenet med et fælles mål, at blive bedre til at udnytte havets ressourcer, bæredygtigt og med øje for havmiljøet. Et samarbejde der har bygget på gensidig respekt og en fortrolighed samt åbenhed fra fiskernes side, når forskerer er blevet inviteret med om bord på en fiskekutter.

Dette forsker / fisker samarbejde led et nærmest uopretteligt knæk, da cheffiskerikonsulent på Danmarks Tekniske Universitet Jørgen Dalskov på baggrund af en opgørelse forskerne har leveret til DR Nyhederne. Heri har DTU regnet sig frem til, at udsmid af torsk i Østersøen, ikke er som fiskerne selv har opgivet til 14 tons, men istedet er mindst 100 gange større.


Et tal som DTU forskerne har beregnet udfra en systematisk overvågning af 51 fangstrejser i Østersøen, hvor forskerne blandt andet har deltaget på nogle af fangstrejserne. Data herfra er siden blevet bearbejdet efter en videnskabelig DTU regnemodel og derefter indberettet til Fiskeristyrelsen, EU og det internationale Havundersøgelsesråd.


Trods tidligere fejl i DTU`s regnemetoder, har der ikke været èn eneste, der har stillet sprøgsmåltegn ved denne udregning. Tværtimod, har alle lagt sig fladt ned og i stedet talt om øget kontrol, større masker i garnene, kameraovervågning, med en endnu større mistænkeliggørelse af et erhverv, der helt og fuldstændigt er i knæ i Østersøen.


Alle mod èn - sådan må det føles som fisker


Fiskerne følger reglerne, og de er vrede og meget frustreret over dagens ensidige hetz mod torskefiskeriet i Østersøen. Det er fiskere der driver et nærmest umuligt fiskeri omringet af fiskerikontrolskibe fra Sverige, Polen, Tyskland og Danmark. En stressfaktor for fiskerne, der føler det som om politiet nærmest sidder på hækken af fartøjet og følger én konstant. Samtidig registrere trackings-systemet AIS ombord, enhver lille ændring i kurs og fart, så det hele samlet, mest af alt ligner et bureaukratisk åg af kontrol. Noget fiskerne dagligt må slås med, at have hængende over hovedet. Sammenholdt med kontrollen på land og her sidst, hvor fiskerne offentligt bliver hængt ud af fiskeriets egen minister Karen Ellemann samt af politikere fra især Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis side, der nærmest uimodsagt kan påstå den ene uhyrlighed efter den anden, virker det hele nærmest ubærligt.


Kontant reaktion fra Fiskerne - DTU smidt i land


»Aldrig mere, skal en forsker med på mit skib,« udtaler en fortørnet fisker fra Bornholm sig til FiskerForum. Flere fiskere fra den ellers så grønne Ø har fulgt samme eksempel, »aldrig mere forsker / fisker samarbejde. De er faldet fiskerne i ryggen. Med fordrejninger af vores fortrolighed og med et ugennemskueligt regnesystem, har de selv sat sig uden for døren. Vi kan jo ikke risikere, at tage en forsker med ud på en fangstrejse. Man ved jo ikke hvilke uhyrligheder de efterfølgende kan finde på.«


Den bornholmske fisker, fortæller videre, at samarbejdet med DTU eksempelvis om det frie redsskabsvalg i fiskeriet for godt to år siden, først her i efteråret 2017, har fundet vej til forskernes bord, man kun efter gentagne opfordringer fra fiskerne og fiskeriforeningens side, så man kunne få en afrunding af de for nogle fiskeres gode resultater.


Resultater som fiskerne peger på, lokalt omkring Bornholm har vist sig gode og brugbare. Her fandt man at 100 mm masker, sagtens og med fordel kunne bruges i efteråret, til 5´er torsk fra 38 cm og opefter. Når torskeynglen kom til, skulle man blot gå en maskestørrelse op til 105 mm, så slap ynglen fri og i torskens rognperiode blev maskemålet sat til 110 mm. Et forsøgsfiskeri under det frie redskabsvalg, der viste gode og konstruktive resultater.


Først 2 år efter afslutningen af det frie redskabsvalg, og efter utallige opfordringer fra fiskernes side, har disse prøvefiskerier fundet vej til forskernes skiveborde og bliver nu gennemgået. Men denne forsinkelse er at føje spot til skade, for man vægter åbenbart ikke særlig højt, fiskernes villighed til at afprøve forskellige redskaber med riste og ændrede maskestørrelser. Trods lovende resultaterne er det først nu, man puster støvet af denne datamængde og gennemgår dem.


Tiltag som for fiskerne har kostet både ekstra tid og penge samt lange arbejdesdage, er ikke blevet brugt kontruktivt. Men istedet for en objektiv helhedsvurdering fra DTU´s side, har man istedet fra forskernes side selektivt taget delresultater ud, og nærmest manipuleret dem til ukendelighed i et DTU regnesystem. Således en redegørelse overfor DR istedet kunne forarge og miskreditere fiskeriet i en grad, så det mere minder om en åben krig mod et fiskeri i Østersøen.


Større masker vil lukke fiskeriet fuldstændigt


I debatten omkring udsmid af torsk i Østersøen, som ruller netop nu, er fokus lige nu rettet mod maskestørrelserne i fangstredskaberne og muligheden for sætte dem op. Det vil ifølge flere fiskere, svare til at man rundt en hønsegård, sætter et hegn op med maskestørrelser, svarende til at en fuldvoksen høne oprejst kan spadsere lige igennem. På hvilken side af hegnet tror I selv hønsene vil være? Det samme krav stiller man overfor en fisker i Østersøen, hvor den største fisk der overhovedet findes er en torsk på knapt 50 cm og hvor den mest forkomne størrelse fisk der fanges er en 5`er torsk, der nemt og ubesværet kan svømme igennem større masker. Dvs. fiskerne blot bevistløst skal sejle brændstof op, uden at fange én eneste fisk. Forholdene i Østersøen er at større torsk bukker under for sælorm og parasitter, når de når en vis størrelse, så der findes ikke fisk der er store nok i Østersøen til at blive fanget i større masker, som flere nu ser en mulighed i. Sådan er virkeligheden desværre.FiskerForum.dk

Bue Net
As Scan
Landbobanken
VMS Group
Vest-El Aps
Scandfish
VestjyskBANK
Nordic Marine Oil A/S
Værftet A/S
Tor-Mo Trawl ApS