AS SCAN

Islandsk Skuffelse: Loddekvoten burde være langt højere

Udgivet af FiskerForum den 16-02-2018 · info@fiskerforum.dk

Islandsk Skuffelse: Loddekvoten burde være langt højere  Foto: Venus og Viking - HB Grandi fotograf  K.Maack

Islandsk Skuffelse: Loddekvoten burde være langt højere Foto: Venus og Viking - HB Grandi fotograf K.Maack

Havforskningsinstituttet har netop afsluttede sine undersøgelser af loddebestande omkring Island og anbefalede på den baggrund en mindre kvote end forventet.

En anbefaling, der i henhold til fangstforordningen landede på 285.000 tons, eller helt nøjagtigt en anbefaling der er 14.000 tons lavere end sidste år. Dette på trods den estimerede loddebestand næsten var helt den samme som i efteråret - nemlig 849.000 tons.


»Resultaterne af IMR´s undersøgelser er da også en stor skuffelse for os,« siger Garðar Svavarsson som chef for HB GrandiR17;s pelagiske division. Begge selskabets pelagiske skibe, »Venus« og »Viking«, der har fisket succesfuldt på lodde i hele januar, er nu begge blev trukket ud af fisket på grund af usikkerheden omkring forløbet af resten af R03;R03;sæsonen, fortæller Svavarsson videre.


»Vi har rigget om til Blåhvilling istedet, og venter med at beslutte hvad vi skal gøre mht. loddesituationen,« forklarer Svavarsson som heller ikke lægger skjul på, at han havde håbet på et noget andet resultat end det instituttet nu er kommet op med. Det på trods af man to gange var over området, med aflæsninger på udvalgte punkter. Hvor der ingen større forskel var mellem tallene, der viste en anslået bestand på 849.000. Dette til trods overrasker det alligevel, at man sætter fejlmargen så højt, at kvoten kun ender på 285.000 tons.


Det er ifølge Svavarsson, en selvfølgelighed for både rederi og forskere, at man sammen udnytter ressourcerne bæredygtigt og ansvarligt, samt sikre en blivende og god loddebestand. Men det skal også samtidig stå mål med fakta og de oplevelser vi har. Og vi mener at der er al mulig grund til at tillade et større fiskeri på lodde end først tilladt. Noget der selvfølgeligt kun kan besluttes, hvis det understøttes af yderligere undersøgelser.Kilde: HB Grandi
FiskerForum.dk

As Scan
VMS Group
Hvide Sande Havn
Granly Diesel A/S
Hanstholm Samlecentral
North Sea Ship Agency
Simrad a Kongsberg Company
Vonin
Hanstholm Elektronik
Dofita