AS SCAN

Fiskebørnehaver: skal beskytte de mindre fisk mod de større

Udgivet af FiskerForum den 13-02-2018 · info@fiskerforum.dk

Fiskebørnehaver: skal beskytte de mindre fisk mod de større  Foto: fra havnen i Helsingør hvor nye »fiskebørnehaver« udsættes - KU

Fiskebørnehaver: skal beskytte de mindre fisk mod de større Foto: fra havnen i Helsingør hvor nye »fiskebørnehaver« udsættes - KU

Det er en barsk verden under havoverfladen, selv i det ellers så rolige Øresund, finder der en daglig kamp sted. For ikke denne kamp om overlevelse, skal blive alt for svær for yngel og de mindste fisk, har man nu indført »Fiskebørnehaver« i Helsingør Havn, hvor de mindste kan søge ly for de største.

Det lyder sikkert meget pædagogisk og lilla blomstrede for nogle, men idéen udspringer fra et forsøgsprojekt i Middelhavet, hvor man har skabt beskyttende områder for småfisk og dermed fået forøget bestanden væsentligt, blot ved at de små kan søge hen hvor de store rovfisk ikke kan følge dem. Enkelt og også lidt logisk for det handler jo om for de mindste, at undgå at blive spist af områdets rovfisk.


Beskyttelsen er gitterkasser, der hænger strategisk rundt under havnemolerne, så de ikke hindre skibstrafikken. Hver måned tager Øresundsakvariets dykkere ned og undersøger, hvor mange og hvilke arter der befinder sig lige omkring de små´s »Børnehave«.


»Børnehaven« har allerede fået et navn, »BioHuts«, som frit kan oversættes til Bio Hytter. De består af en stålgitterkasse som i midten yderligere har en stålgitterkasse, hvor indholdet er tomme østersskaller,« fortæller akvariechef og marinebiolog fra Øresundsakvariet fra Københavns Universitet jens P. Jeppesen.


Meningen er, at unge fisk mellem en halv og tre centimeter, fx torsk, skal svømme ind imellem gitteret og søge tilflugt fra grådige rovfisk. Den midterste del med østersskallerne er med til at give fiskene omkring gitterkassen en portion mad engang imellem.


Sammen med Helsingør Havn og Kommune, startede Øresundsakvariet det nye, for at blive i det pædagogiske sprog, »dagtilbud« op i august måned. Forsøgsprojektet satte dengang fire såkaldte »Biohuts« ud i både statshavnen og op nede i Nordhavnen i Helsingør. Det hele med henblik på at hjælpe fiskebestanden godt på vej.


Gitterkasserne hænger strategiske steder under havnemolerne, så sejlere ikke sejler dem ned, og bliver hver måned overvåget, hvor arter og antal omkring burene tælles op af dykkere fra Øresundsakvariet.


Marinebiolog Jens P. Jeppesen har store forventninger til forsøgsprojektet, som har hentet sine erfaringer fra Sydeuropa, hvor et lignende projekt har haft en positiv indvirkning på fiskebestanden i og omkring Middelhavets havne.Kilde: Øresundsakvariet.ku.dk
FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Granly Diesel A/S
Øster Hurup Båd-& Garnhandel
Fibras Industriales S.A.
North Sea Ship Agency
Erik Høgh-Sørensen (DF)
Pon Power
Gunnar Utbults Fiskekonsult
Dofita
Scandfish