3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Vinterferieaktivitet: Besøg »den fantastiske ål« i Oceanarium

Udgivet af FiskerForum den 12-02-2018 · info@fiskerforum.dk

Vinterferieaktivitet: Besøg »den fantastiske ål« i Oceanarium  Foto: Skoletjenesten - Ocenarium - Nordsøen Hirtshals

Vinterferieaktivitet: Besøg »den fantastiske ål« i Oceanarium Foto: Skoletjenesten - Ocenarium - Nordsøen Hirtshals

Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har i samarbejde lavet udstillingen om den fantastiske ål. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018 og er støttet af udlodningsmidler fra Undervisnings-ministeriet og Uddannelses-og Forsknings-ministeriet.

Nordsøen Oceanarium danner også rammen om vinterferie-aktiviteter i uge 7 og 8. Åle-udstillingen bliver på Nordsøen Oceanarium frem til sommeren 2018.


Forskning og formidling bor dør om dør i Hirtshals


Forskningsaktiviteterne ved DTU Aqua har til huse i Nordsøen Forskerpark i forlængelse af Nordsøen Oceanarium, hvor også forsøgsanlægget Eel-Hatch ligger. Del-Hatch hvis hovedformål er forskning i og omkring ålens liv, har også tilknyttet et forsøgsanlæg til åleopdræt.


Skoletjenesten der er tilknyttet Nordsøen Oceanarium, har siden opstart samarbejdet med elever fra skolerne i Hjørring Kommune. Eleverne har løbende været på besøg på forskerparken og Eel-Hatch, og i den forbindelse kommet med et bud på, for eleverne et interessant undervisningsforløb, der kunne fange eleverne og give dem den nødvendige viden.


Flere skoler har med 4. og 5. klasseselever været igennem forløbet, fra ålens larvestadie til ålen kan fanges. Det er skolerne: Vendsyssel Friskole, Sindal Skole, Muldbjergskolen samt Hirtshals Skolecenter.


Udstillingen er støttet af udlodningsmidler fra Undervisnings-ministeriet og Uddannelses-og Forskningsministeriet.


Fakta om EEL-HATCH
Åleforsøgsanlægget, som ligger i Nordsøen Forskerpark, er opført som en del af EEL-HATCH-projektet (”Eel hatchery technology for a sustainable aquaculture”). Projektets overordnede mål er at skabe den teknologi og teknik, der er nødvendig for at formere europæisk ål og holde larver i kultur indtil glasålsstadiet.
Parterne i projektet er DTU, Billund Aquakulturservice, STMI Aqua Systems, Dansk Akvakultur, Bioneer, BioMar og Nordsøen Forskerpark.
Projektet, som løber i 3½ år fra april 2014, har et budget på 30 mio. kr, hvoraf InnovationsFonden investerer 15 mio. kr. og danske erhvervspartnere 10 mio. kr.

Du kan læse mere om Projekt-hjemmesiden: www.eel-hatch.dk (engelsk)Kilde. Aqua.dtu.dk og Nordsøen Oceanarium
FiskerForum.dk

Fiskerforum.com Media Info
Fiskerforum.com Media Info
Bredgaard Bådeværft Aps
Seatech
Stenbjerg Net
Nordjyske Bank
Quiksling - Water Rescue
Ejgil Knudsen
Atlantic Fair 2019 - DK
Vonin