3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Ny mole i Hanstholm testes for 100 års-stormen

Udgivet af FiskerForum den 22-01-2018 · info@fiskerforum.dk

Ny mole i Hanstholm testes for 100 års-stormen  Foto: Bølgelaboratoriumet på AAU af bølgesimulering ved molerne - Hanstholm Havn

Ny mole i Hanstholm testes for 100 års-stormen Foto: Bølgelaboratoriumet på AAU af bølgesimulering ved molerne - Hanstholm Havn

Hanstholm Havn har netop igangsat en omfattende havneudvidelse til godt 500 millioner kroner og i disse dage testes en kopi af havnens nye mole i det spritnye bølgelaboratorium på Aalborg Universitet.

Udvidelsen indebærer blandt andet to nye moler, heraf en ny ydermole mod vest på et af de mest udfordrende havnemiljøer i verden. Denne mole, der har til formål at beskytte indsejlingen, som er den mest udsatte overfor de skrappe vejr- og bølgeforhold, der forekommer i Hanstholm.


Fysisk 3D-model af molen testes i bølgelaboratorium


På det nordjyske Universitet har forskerne konstrueret en tro kopi af molen, dvs. alle materialer er de samme som i fuldskalamodellen, i størrelsesforholdet 1:45, der i løbet af testene skal udsættes for forskellige storme. Heri blandt bølger, der svarer til en 100-års-storm. Til forsøgene siger lektor på Institut for Byggeri og Anlæg på AAU, Thomas Lykke Andersen, »Når vi tester konstruktioner her i bølgelaboratoriet, inden byggeriet igangsættes, er det for at sikre sig, at ingeniørernes beregninger holder til virkeligheden. Vores erfaringer viser, at testene i bølgelaboratoriet er det tætteste, vi kommer på de autentiske forhold og virkeligheden.« og fortæller videre, »Vi ved, at den nye mole i Hanstholm Havn vil blive udsat for en række forskellige storme, og for at sikre at konstruktionen er holdbar, også i ekstremt vejr, så simulerer vi det, man kalder en 100-års-storm i testbassinet.«


Normalt tester forskerne nye havneanlæg fra hele verden, men det er første gang i mere end 10 år, at forskerne nu har en model til en dansk havn i laboratoriet, og hos Hanstholm Havn følger man processen med stor interesse. »Da den nuværende havn i Hanstholm blev bygget for 50 år siden blev det anerkendt som en af de største ingeniørmæssige bedrifter inden for havnebyggeri nogensinde. Det skyldes de ekstreme blæst- og strømforhold og nogle særdeles kraftige bølger. Det skal vores nye mole selvfølgelig også kunne modstå, og derfor er vi naturligvis meget glade for, at vi her har mulighed for at komme så tæt på det autentiske som overhovedet muligt, som det er tilfældet i bølgesimulatoren,« forklarer havnedirektør for Hanstholm Havn, Niels Clemensen.


Du kan læse meget mere om testen og også om rådgiveren Rambøll´s krav til projektet her.


Fakta om testmodellen og havneudvidelsen


Det har taget fem mand ca. 2½ uge at bygge testmodellen op og med 30 bølgegeneratorer med hver deres motor sikrer, at bølgeforhold er så tro mod virkeligheden som muligt.


Det software, der styrer motorerne, er udviklet af forskerne på AAU og bliver brugt i hele verden. Det er meget brugervenligt og benytter de nyeste teknikker på området. Modellen af den nye mole i Hanstholm Havn er bygget i størrelsesforholdet 1:45.


Hanstholm Havn vil være Europas førende havn for håndtering af konsumfisk i Europa. Havnen har været inde i en meget positiv udvikling de seneste år med tocifrede vækstrater. Det betyder, at kapaciteten for store dele af havnen er opbrugt, og at havneudvidelsen er tiltrængt. Konkret består havneudvidelsen af:  • Ny ydermole mod vest, der beskytter indsejlingen og give en mere rolig indsejling.

  • Ny mole, der giver adgang til et nyt havneareal nordøst for den eksisterende havn.

  • 130.000 kvadratmeter nye baglandsarealer.

  • 30.000 kvadratmeter arbejdshavn, der efterfølgende omdannes til baglandsareal.

  • Øget vanddybde på 11 meter i indsejlingen og 10 meter i havnebassinet samt mulighed for yderligere en meters dybde i havnebassinet.


Kilde: Hanstholm HavnFiskerForum.dk

Bue Net
Atlantic Fair 2019 - UK
VestjyskBANK
Atlantic Fair 2019 - DK
Thyborøn Skibs & Motor.
Tor-Mo Trawl ApS
Fibras Industriales S.A.
Simrad a Kongsberg Company
Kirk Larsen
Thyborøn Havn