3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Dansk fiskeri kritiserer kraftigt EU’s beslutning for lukkeperiode i ålefiskeriet

Udgivet af FiskerForum den 14-12-2017 · info@fiskerforum.dk

Dansk fiskeri kritiserer kraftigt EU’s beslutning for lukkeperiode ålefiskeriet

Dansk fiskeri kritiserer kraftigt EU’s beslutning for lukkeperiode ålefiskeriet

EU's Ministerråd har trods ihærdig indsats fra den danske fiskeriminister her til morgen vedtaget at lukke ålefiskeriet i 3 sammenhængende måneder. Det vil især ramme det danske bundgarnsfiskeri urimeligt hårdt. En lukkeperiode fra 1. november til 31. januar vil reducere det vigtige fiskeri efter blankål med mindst 25 %. Ålefiskeriet i Danmark er i forvejen igennem de sidste ti år reduceret med 50 % for at følge EU's forvaltningsplan for ål og Danmark har i den sammenhæng opfyldt sine forpligtelser

- Det er en stærkt kritisabel beslutning, som ikke har noget med fornuft og fakta at gøre. Vi ved, at de danske og svenske ministre har kæmpet hårdt for at sikre ålefiskeriet, og få anerkendt den indsats for at beskytte ål, som er gjort i de to lande. Men særligt hos EU-Kommissionen er man stødt ind i en mur af uvidenhed og manglende vilje til reelt at gøre noget for at hjælpe ålen. Det er dybt frustrerede, at hvor vi i Danmark har gjort en stor indsats for at reducere fangsterne af ål, så er der lande, som slipper afsted med ikke at følge op på deres forpligtelser, påpeger Allan Buch, der selv er bundgarnsfisker og formand for Det kystnære Udvalg i Danmarks Fiskeriforening PO.

Bliver beslutningen opretholdt, vil bundgarnsfiskeriet efter ål uddø. Det vil være en betydelig del af den danske fiskerikultur, der derved vil forsvinde. Ålefiskernes grej kan ikke bruges til andet fiskeri og vil derfor være uden værdi. Det vides ikke om der kommer mulighed for eller anden form for kompensation for lukningen. Men der må forventes en snarlig udmelding fra fiskeriministeren om, hvorledes vi skal tolke stoppet og om der bliver nogen form for undtagelser.

- Det hjælper ikke ålen at forbyde det gennemkontrollerede og traditionsbundne ålefiskeri, som generationer af danske bundgarnsfiskere har drevet. Det er ikke fiskeriet efter blank-ål, der er afgørende for ålens tilbagegang. I stedet bør der kigges på hele ålens livsforløb og de sydeuropæiske fangster af helt små ål – glas ål – bør stoppes og det skal fx sikres, at der skabes muligheder for ålens vandringer, der i alt for mange tilfælde bliver forhindret, når vandløb er spærret af fx vandkraftværker. Men den opgave har Kommissionen ikke ønsket at løfte og i stedet laver man symbolpolitik uden respekt for fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Danmarks Fiskeriforening vil hurtigst muligt indkalde de berørte ålefiskere til et møde og få drøftet hvilke muligheder, der er for fremtiden.

Kilde : Danmarks Fiskeriforening
Atlantic Fair 2019 - UK
Fiskerforum.com Media Info
VestjyskBANK
Dofita
SeaMaster
Granly Diesel A/S
Hvide Sande Havn
Quiksling - Water Rescue
Skibsforsikringen Frederikshavn
Pon Power