3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Skagen trawler solgt til Hanstholm fiskere

Udgivet af FiskerForum den 26-09-2017 · info@fiskerforum.dk

Skagen trawler solgt til Hanstholm fiskere   foto: S 210 »Patrick« forlader Skagen Havn

Skagen trawler solgt til Hanstholm fiskere foto: S 210 »Patrick« forlader Skagen Havn

Så lagde S210 »Patrick« fra land og sejlede ud af Skagen havn til sine nye ejere Brdr. Paulsen - Martin og Laurits fra Hanstholm, som har købt fartøjet som afløser for deres HM 862 »Christine Paulsen«.

Afrejsen fra Skagen Havn, er med et lidt blødende hjerte for den tidligere ejer og skipper Henning Kjeldsen. Men, som han forklarer, har det ikke været muligt at finde en skipper lokalt, til den topmoderne trawler. Derfor er handlen med brødrene fra Hanstholm kommet i stand i stedet.


De to brødre går fra træ til stål og videre igen fra vod til trawl. Så beslutningen om købet af S 210 »Patrick«, er nøje overvejet og tænkt godt igennem. Med trawleren udvides muligheden for fiskeri hele året og giver dermed investeringen en betydelig rentabilitet og mulighed for bedre og mere fiskeri. Med de ekstra tre meter, som skibet blev forlænget med i vinters, giver det samtidig plads til ialt 650 kasser ombord. Endvidere fremhæver Laurits Paulsen, at specielt rødspætterensemaskinen ombord af hollandsk fabrikat, forventes der meget af. En maskine der med en kontinuerlig drift og ensartede rensning, gerne skulle give et tilsvarende kvalitetsløft og en bedre afregning.


Trawleren, der er moderniseret og topmoderne, vil fortrinsvis fiske efter samme arter som HM 862 »Christina Paulsen«, demersale arter, som kuller, torsk, skærissing samt rødspætter m.m. Laurits Paulsen forklarer overfor FiskerForum, at man i trawlfiskeriet vil bestræbe sig på samme fangststrategi, med nogle få dage ude og hurtigt hjem til losning af altid fiske fisk i god kvalitet.


Bemandingen ombord er altid med både Martin og Laurits samt to besætningsmedlemmer, der fisker i Skagerrak. FiskerForum ønsker god vind fremover til brødrene med deres nyindkøbte trawler.FiskerForum.dk

Granly Diesel A/S
Bue Net
Hirtshals Havn
Nordjyske Bank
Landbobanken
Westdiesel
Atlantic Shipping
Kirk Larsen
Nordic Marine Oil A/S
Værftet A/S