3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Ellemann mener ikke et »Fiskeriudvalg« er nødvendigt

Udgivet af FiskerForum den 20-09-2017 · info@fiskerforum.dk

Ellemann mener ikke et »Fiskeriudvalg« er nødvendigt  Foto: Fiskeriminister Karen Ellemann (V)

Ellemann mener ikke et »Fiskeriudvalg« er nødvendigt Foto: Fiskeriminister Karen Ellemann (V)

Tværtimod mener Fiskeriminister Karen Ellemann (V), at man allerede har et godt samarbejde med Folketinget om fiskeripolitikken.

Fiskeriministeren er bekendt med at både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, begge barsler med idéen om at opbygge et Fiskeriudvalg, hvis opgave udelukkende bliver fiskeriet.


Et udvalg som især skal følge op på genopbygningen af fiskeriforvaltningen og, som der står i forslaget, ministeren her via månedlige samråd skal informere om forvaltningens arbejde, og afgive årlige redegørelser, samt løbende orientere de øvrige partier om kvotekoncentratoner samt opgive antallet af kvotekonger.


Ligeledes skal det være muligt i udvalget, til enhver tid at tage andre fiskerirelaterede emner op til åben diskussion i udvalget.


Karen Ellemann siger i en kommentar til forslaget, at hun vil lade det være op til Folketinget at afgøre, om det anses for nødvendigt at nedsætte et udvalg udelukkende for at styrke (red. oppositionen) den parlamentariske kontrol med regeringen på fiskeriområdet.FiskerForum.dk

Bue Net
As Scan
Vest-El Aps
Hanstholm Fiskeriforening
VestjyskBANK
Thyborøn Trawldoor
Hirtshals Havn
Seatech
Hanstholm Samlecentral
Bredgaard Bådeværft Aps