AS SCAN

Tobisanbefaling på 486.000 tons

Udgivet af FiskerForum den 23-02-2017 · info@fiskerforum.dk

Tobisanbefaling på 486.000 tons

Tobisanbefaling på 486.000 tons

Der er således endnu flere af den lille bundfisk »sandålen« i udsigt til danske tobisfiskere, efter en helt ny rådgivning fra ICES (Det Internationale Havforskningsråd).

Det er en god vækst i bestanden der betyder, at fiskerne i år kan se frem til gode fiskerimuligheder, så dansk tobisfiskeri går et godt år i møde.


Det internationale Havforskningsråd, ICES lægger i deres netop offentliggjorte rådgivning op til høje kvoter for 2017. Samlet set lægges der op til et fiskeri på 486.000 tons tobis for de tre vigtigste tobisbestande i EU-delen af Nordsøen og Skagerrak. Der er derfor gode udsigter for fiskerimulighederne på alle kendte sandbanker som f.eks. Dogger Banke, der traditionelt er vigtige for det danske tobisfiskeri.


Esben Lund Larsen er som ansvarlig for fiskeriet også hurtigt ude med den glædelige nyhed. »Jeg kan med glæde konstatere, at der har været en god tilvækst i tobisbestandene. Der er nu rigtigt gode perspektiver for dansk tobisfiskeri i 2017. Nu trækker vi i arbejdstøjet for at sikre, at dette års positive rådgivning afspejles i en tilsvarende høj kvotefastsættelse i EU. Målet er, at danske fiskere kan komme på havet efter tobis, når sæsonen starter den 1. april,« forklarer Esben Lunde Larsen.


EU skal sikre høj kvote


Den store vækst i tobisbestandene forventes at få stor betydning for både de danske fiskere og for den industri, der lever af fiskeriet. Danmark sidder i dag på over 90 procent af EU’s tobiskvoter, og den lille fisk bliver hovedsageligt anvendt til produktion af fiskeolie og fiskemel.


Næste skridt bliver at forhandle de endelige kvoter på plads i EU, og her vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen arbejde for, at den positive bestandsvurdering også udmønter sig i markante kvotestigninger.


I EU-delen af Nordsøen og Skagerrak kan der ifølge ICES fiskes op til 485.940 tons tobis. Det fordeler sig på tre områder: • område 1: 255.9576 tons


 • område 2: 175.941 tons


 • område 4: 54.043176 tons.  I 2016 var det samlede danske tobiskvoter på ca. 82.000 tons, hvoraf mere end halvdelen var i det daværende område 3. [Bemærk, at områderne er blevet ændret fra 2016 til 2017].


  EU fastsætter årligt den samlede fangstmængde for tobis i de forskellige forvaltningsområder i EU-farvande i lyset af rådgivningen fra Det Internationale Havforskningsråd, ICES.


  Danmark har cirka 94 procent af EUR17;s kvote af tobis.


  Fiskeriet efter tobis begynder den 1. april 2017. Danmark arbejder for, at fiskerimulighederne for tobis er vedtaget i EU inden denne dato.  Kilde. Miljø- og Fødevareministeriet
  FiskerForum.dk

Fiskerforum.com Media Info
Fiskerforum.com Media Info
Thyborøn Trawldoor
Simrad a Kongsberg Company
Cosmos Trawl - specialists in efficient, modern fishing gear
Hvide Sande Skibssmedie
Thyborøn Skibs & Motor.
TSR Electronic
Hanstholm Elektronik
Scandfish