3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Tyske fiskere lider også under færre Østersøtorsk

Udgivet af FiskerForum den 10-01-2017 · info@fiskerforum.dk

Tyske fiskere lider også under færre Østersøtorsk  Torsk - FiskerForum

Tyske fiskere lider også under færre Østersøtorsk Torsk - FiskerForum

Sidst på året havde nordtyske politikere og organisationer sat fiskerne stævne i Lübeck, til det tredje »torske topmøde« omkring situationen i vestlige Østersø, hvor tyskerne har udsigt til en katastrofal begrænsning i torskefiskeriet til næsten kun en tiendedel af tidligere tiders fiskeri.

Det er som herhjemme i Danmark også for tyske fiskere den sikre død, hvis et så radikalt kvoteforslag får sin gang på jorden. Derfor er der under de tyske rundbordssamtaler flere forskellige forslag oppe om kompensation til fiskerne samt andre forslag der gerne skulle afbøde virkningerne af de drøje kvotehug som EU Kommissionen har uddelt op til jul.


Torsk under beskyttelse: Hjælper ophugning af skibe?


Anvendelse af nedlæggelsesfinansiering og tilskud til ophugning fiskekutter den decimerede torsk at genvinde status i den vestlige Østersø. Denne anbefaling bekendt deltagere i Lübeck R20;Dorsch topmødeR21; den føderale regering og EU-Kommissionen.


De tyske Politikere og organisationer er i Lübeck blevet enige om et kompromisforslag for torsken, som allerede fra i år vil få midler fra EU og andre føderale på ca. 30 mio. kroner. Midler der bliver tilført erhvervsfiskerne fra Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern.


Udfra »Hvis vi alle løfter i flok«, regner med at kunne bære torskekrisen i Østersøen igennem med succes, når følgende tages under overvejelse:  • midlertidigt ophør af fiskeri efter torsk fra januar til april, med økonomisk kompensation for de berørte fiskere.

  • udfasning af ældre kuttere (mere end 30 år gamle) ved at indføre en ophugningspræmie. Individuel vurdering af fartøjerne inden skrotpræmien udbetales.

  • Lystfiskerne skal overholde gydeperioder for torsken og der må maksimalt fanges 5 torsk per mand pr. døgn.

  • myndighedskampagne der sætter fokus på andre baltiske fiskearter, som forbrugerne kan købe, som erstatning for torsken.


Det springende punkt i ovennævnte fremlagte forslag er om lystfiskerne og disses organisationer kan og vil overholde forslagene.Kilde: In-online.de
FiskerForum.dk

Bue Net
Granly Diesel A/S
Hvide Sande Skibssmedie
Intech International
Thyborøn Havn
Lemvig Maskin- & Køleteknik
Hanstholm Havns Olieforsyning
West Ship
VMS Group
Skagen Skipperskole