Besøg vores mobil side
 .

Mulighed for ür til ür fleksibilitet pü fartøjsniveau fra 2016 til 2017 for visse kvoter.

MÌngden beregnes i forhold til fartøjets ürsmÌngde ved udgangen af 2016:


¡ Sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)


¡ Sild i vestlige Østersø (HER/3BC+24)


¡ Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)


¡ Sild i Nordsøen (HER/4AB.)


¡ Atlanto-skandisk sild (HER/1/2-)


¡ Brisling i Østersøen og BÌlterne (SPR/3BCD-C)


¡ Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)


¡ Brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C)


¡ Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)


¡ Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)


¡ Makrel i vestlige farvande (MAC/2CX14-)


¡ Blühvilling (WHB/1X14)


¡ Havgalt (BOR/678)


¡ Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2AR11;14)1) MÌngderne kan stilles til rüdighed for fartøjerne i 2017, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mÌngder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mÌngder. Süfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mÌngder, der er ansøgt om overførelse af til 2017, nedskrives de mÌngder, der kan stilles til rüdighed for de berettigede fartøjer forholdsmÌssigt.2) Ansøgning om at fü rüdighed over uudnyttede ürsmÌngder i 2017 skal vÌre NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) i hÌnde senest den 20. januar 2017.I ansøgningen skal angives den forventede uudnyttede ürsmÌngde, der søges om at videreføre til 2017. NaturErhvervstyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2016, inden for de førnÌvnte maksimale procenter, viderefører den ürsmÌngde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2016.3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren pü fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og ürsmÌngde samt den uudnyttede ürsmÌngde, der søges videreført til 2017, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pügÌldende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren pü fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillÌgges de mÌngder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer für tildelt mere end dette fartøjs overførte mÌngder fra 2016, sü lÌnge puljen samlet ikke overskrider den overførte mÌngde fra 2016.4) MÌngderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til NaturErhvervstyrelsen og inden det tidspunkt i 2017, hvor NaturErhvervstyrelsen stiller de videreførte mÌngder til rüdighed for fartøjerne.Fiskeri pĂĽ ĂĽrsmĂŚngden for 2017 allerede i 2016


Fartøjer, der rüder over IOK af følgende bestande kan efter forudgüende godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK i 2016 med op til 10 %, og denne mÌngde modregnes forlods i fartøjets mÌngde for 2017, uanset om fartøjet har skiftet ejer:¡ Sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)


¡ Sild i vestlige Østersø (HER/3BC+24)


¡ Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)


¡ Sild i Nordsøen (HER/4AB.)


¡ Atlanto-skandinavisk sild (HER/1/2-)


¡ Brisling i Østersøen og BÌlterne (SPR/3BCD-C)


¡ Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)


¡ Brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C)


¡ Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)


Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)


¡ Blühvilling i alle farvande (WHB/1X14)


¡ Havgalt (BOR/678)


¡ Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2AR11;14)


Ansøgning om forudgüende godkendelse sendes til (licensadm@naturerhverv.dk).Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og trÌder i kraft den 7. december 2016.Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet
FiskerForum.dk© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia