Besøg vores mobil side
 .

Ny standard for miljøovervåking av marine akvakulturanlegg

Standarden for overvåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg er nå fastsatt hos Standard Norge. Standarden gir en bedre og mer helhetlig, risikobasert overvåking av bunnforholdene i anleggs- og overgangssonen til marine akvakulturanlegg.

Kilde: fiskeridir.no 

Se mere her24-02-2016 15:05:56

Print

Seneste nyheder

Søg i Kort Nyt

Nyheder 2017