Besøg vores mobil side
 .

Trolig mindre nedgang i gytebestanden av NVG-sild enn ventet

Vinterens gytetokt gir ikke noe entydig svar, men mye tyder på at nedgangen i gytebestanden av norsk vårgytende sild kan være noe mindre enn hva de offisielle tallene fra ICES viser.

Kilde: kystmagasinet.no 

Se mere her03-03-2015 15:37:36

Print

Seneste nyheder

Søg i Kort Nyt

Nyheder 2017