Besøg vores mobil side
 .
Kysten er klar

Islændinge køber kombineret flyshooter og garnbåd


Nybygningen ejes af Gudlaugur Óli Senior (56 år) og hans broder, der til dagligt arbejder ombord på et større islandsk pelagisk fartøj som maskinmester. En maskiningeniør-uddannelse som Gudlaugur Junior (26 år) også har taget, og som supplerer den øvrige besætnings kompetencer godt og fornuftigt, når der fiskes nord for N66 breddegrad i Atlanten, med et udfordrende fiskeri og et til tider barsk vejr.


Rederiet Hafborg har Gudlaugur Senior haft siden han for næsten 30 år siden i 1988 trådte ind i fiskeriet på Island og det er i tidens løb blevet til ca. 10 fartøjer af forskellig størrelse med kvoter til fiskeri både kystnært, men nu også her senest til det havgående fiskeri. Som ejer af 2 nuværende både, er det meningen fiskeriet slås sammen, så nye »Hafborg« kommer til at dække det hele af med fiskeri af rund- og fladfisk. En løsning som Gudlaugur Senior mener nødvendig, da man i islandsk fiskeri, som det ser ud lige nu, ikke kan se længere frem end et år ad gangen.


Netop denne situation, udfordret med vigende priser på fisk og en usikker islandsk fiskeripolitik, skulle man tro ville få den erfarne islandske fisker til at »klappe hesten« en ekstra gang, inden man springer ud i en millionstor investering. Men de økonomiske afvejninger i forhold til en nybygning, der både giver optimalt bedre fiskekvalitet, med det nye kølesystem og dermed højere afregningspriser ved landing samt nogle fornuftige driftøkonomiske betragtninger, hvor rentabiliteten er forbedret sammenlignet med tidligere og over til den øget sikkerhed ombord for besætningen med en bedre og øget komfort. Alt dette set i lyset af rationaliseringerne og besparelserne, har fået brødrene i familien Óli samt Gudlaugur junior, der er den nye generation af fiskere, til at underskrive kontrakten med Hvide Sande Shipyard.


En kontrakt, som måske ikke umiddelbart var den billigste og heller ikke den dyreste, men som indeholdt gode skibsteknisk betragtninger og en stor sø-faglig viden, godt iblandet et kæmpe knowhow, gav islændingene den fornødne ro og tryghed, ved det vestjyske værft. En styrke som allerede ved den første forespørgsel fra de Nordatlantiske fiskere, indgød tillid. En tillid som de islandske fiskere, efterfølgende overfor FiskerForum.dk fremhævede i rosende vendinger, med deres bedste anbefalinger. Værftets indlevelse og forståelse for de mange problemstillinger, der løbende skulle afklares udervejs i Processen, blev alle løst punktligt og præcist uden problemer.


Gudlaugur Junior fortæller, at selve samarbejdet med Hvide Sande Shipyard, både har været yderst positivt og konstruktivt samt koncentreret og fagligt. Så der under hele byggefasen, kun har været brug for 8 besøg af nogle enkelte dages varighed ved det vestjyske værft. Med sidste besøg i disse dage, med navngivning og dåb, inden den endelige afrejse fra Værftet. En afrejse som forventes i starten af næste uge.


Samarbejdet og tidsplanen er overholdt til punkt og prikke, så nu venter de islandske fiskere kun på deres eget skibstilsyn, der trods godkendelser og forsikringer fra andre myndigheders side, selv lige skal indover skibet, inden afrejsen til Island.


Far og søn kommer hjem til et fiskeri, hvor de med deres kvoter i både det kystnære og det havgående fiskeri, fortrinsvis vil fange torsk. Et fiskeri der også med det nye fartøj vil udgøre omkring 80 procent af fiskeriet. Det resterende fiskeri fordeler sig med andre arter af hvidfisk og fladfisk, dog med en lille overvægt til hellefiskeriet, som »Hafborg« fisker Nord for den islandske Ø Grimsey. Fiskeriet efter torsk foregår overvejende syd for Grimsey og ned til Akureyri, hvor familien Óli er bosiddende.


Et topmoderne fartøj, forberedt til fiskeri efter forskellige arter og med det sidste nye i elektronik indenfor fiskeriet, ønsker FiskerForum familien Óli og besætning god vind fremover med et godt fiskeri.FiskerForum.dk

© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia