Besøg vores mobil side
 .

Lukrativt fiskeri efter norske vandlopper giver vigtigt Omega-3 kosttilskud

Udgivet af FiskerForum den 09-07-2018 · info@fiskerforum.dk

Det var i januar måned i år, at det norske firma Calanus AS, efter års forskning og produktudvikling, kunne meddele at firmaets Calanus Oil, med deres kosttilskudsprodukt, bestående af Caalanus (vandloper fra Norskehavet), nu endeligt var blevet godkendt til også at kunne sælges til det meget omfattende marked i EU.

Produktet fra Calanus AS, udemærker sig ved, som et nyt Omega 3 kosttilskud, at have en udemærket biotilgængelighed for Omega 3 fedtsyrene og derudover spændende egenskaber der virker på det metabolske, som type2-diabetes og stofskifteændringer, overvægt samt hjerte- og karsygdomme. Det afviger fra fiskeolie, ved måden hvorpå fedtsyrene er bundet op på. Egenskaberne er ifølge producenten væsentligt bedre, end det indholdet af EPA og DHA ellers antyder.


Firmaet i Tromsø, har haft en betydelig forskningsmæssig assistance og bistand fra universitetet UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø og en ikke helt uvæsentlig støtte fra innovation Norge og Norges Forskningsråd.


Forsøgsfiskeri siden 2003


Siden 2003 har der været drevet et mindre forsøgsfiskeri efter Calanus / vandlopper, i det norske område. Et fiskeri, der har været yderst begrænset i forhold til fangstmængde og sæsonlængde samt antal fartøjer indvolveret. Med denne forsigtige tilgang til fiskeriet, har nu givet et betydeligt knowhow og faglig viden samt erfaring omkring dette fiskeri. Et fiskeri der nu munder ud i et forslag til et egentligt kommercielt fiskeri efter Calanus / vandlopper i det norske område.


Med en forvaltningsplan i hånden, baseret på et viden- og erfaringsgrundlag, der spænder fra 2003 til 2015, er skridtet nu taget fra Nærings- og Fiskeridepartementet NFD side til sammen med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet HI til at udarbejde en forvaltningsplan for Calanus / vandlopper og kvoterer dem samt anbefale en langsigtet og økosystembaseret forvaltning af denne økonomiske guldgruppe i Norskehavet.


Der lægges vægt på fra norsk side, at vurderingen baseres på en biologisk og økologisk viden og en konsekvensberegning af fiskeriet, der måles op mod hinanden. Calanus / Vandlopper er et dyreplankton og er én af fire Calanus-arter i norske farvande. Calanus / Vandlopperne er den største marine resource i hele Nordøst-Atlanten og antages at have en biomassestørrelse i Norskehavet på ikke mindre end 33 millioner tons.


Calanus / Vandlopperne er samtidig en utrolig vigtig fødekilde for de store pelagiske bestande af vårgydende sild, makrel og blåhvilling. Disse skal selvfølgelig beskyttes og en anden bekymring går på bifangsten af æg og larver samt yngel af forskellige fiskearter og hvorledes dette vandloppefiskeri vil påvirke dem. Alene Calanus / vandloppen undergår hele 12 forskellige stadier. Og man forventer at fiskeriet i al væsentlighed, overvejende vil gå udover de ældste vandlopper i økosystemet, men også yngre Calanus / vandlopper vil uvægerligt ryge med som bi-fangst.


Mange hensyn skal tages og flere fiskere langs den norske kyst, er da også lidt skeptiske overfor et egentligt calanus / vandloppe-trawlfiskeri. Hvis det vedtages, bør det efter fleres mening, gå til de allerede eksisterende fiskefartøjer, der bør have førsteretten og adgangen til dette fiskeri.


De norske anbefalinger ligger for dette fiskeri på 165.000 tons i modsætning til sidste års landinger på ca. 700.000 tons. Vandlopperne / Calanus trawles med meget fine masker og med en fart på mindre end 1 knob. Fangsterne her går til produktionen af OmegaR11;3 kosttilskud til Calanus Oil.Kilde: Kystmagasinet.no, Fiskeridirektoratet og Calanus
FiskerForum.dk


Lukrativt fiskeri efter norske vandlopper giver vigtigt Omega-3 kosttilskud - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik