Besøg vores mobil side
 .

Indberet de invasive arter med mobilen

Udgivet af FiskerForum den 14-10-2016 · info@fiskerforum.dk

Fra i dag kan man melde invasive arter ind via mobilen, hvis man møder dem i naturen. Den nye indberetningsportal demonstreres på Kulturnatten.

Fremover kan danskere fange, signalkrebs, amerikansk knivmusling, stillehavsøsters, sumpbæveren og amerikansk skarveand m.m. med mobilen og dermed bidrage til et Danmarkskort over invasive arter.Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen opfordrer danskerne til at hjælpe til med kortlægningen og lancerer en ny indberetningsportal på Kulturnatten, hvor man kan få det demonstreret på Miljø- og Fødevareministeriets Åbent Hus på Slotsholmen.»Når danskerne færdes i naturen, kan de fremover hjælpe med at give os et overblik over, hvor invasive dyr og planter findes i Danmark. Vi har i forvejen bedt danske jægere hjælpe med at bekæmpe de invasive arter. Nu beder vi alle danskere om at melde ind, når de ser fx vaskebjørnen eller planterne hårfrugtet bjørneklo og gul kæmpekalla, så vi kan komme invasive dyr og planter til livs,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.Danmarkskort over invasive arter og planter


Invasive arter er dyr og planter, der ikke har naturligt hjemme i den danske natur. For eksempel kan den hårfrugtede bjørneklo ende med at vokse sig så stor, at den udkonkurrerer planter, der har hjemme i Danmark.»Hver gang man melder en invasiv art, gør man den danske natur en stor tjeneste. Med kortlægningen får vi mulighed for at bekæmpe de invasive dyr og planter mere effektivt til gavn for vores natur og dyreliv,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.Observationerne kommer ind på et danmarkskort, så myndighederne får et overblik over, hvor de er. Kortlægningen er første skridt til, at bekæmpelsen af de invasive arter på EU’s liste kan tilrettelægges, ligesom det vil medvirke til et samlet overblik over alle invasive arter.Hvis man vil melde et invasivt dyr eller en invasiv plante, går man for eksempel via sin mobiltelefon ind på: www.invasive-arter.dk. Når observationen er behandlet, vil det optræde på danmarkskortet.Fakta om invasive arter
Invasive arter er dyr eller planter, der ved menneskers hjælp er transporteret fra en del af verden til en anden. I deres nye leveområder er de en trussel mod den biologiske mangfoldighed, og det kan være både vanskeligt og dyrt at bekæmpe dem.

Invasive arter som for eksempel vaskebjørn er en konkurrent til hjemmehørende arter som for eksempel husmår, skovmår og grævling, da de har det samme fødegrundlag. Andre arter som mårhund er en trussel mod hjemmehørende fugle, padder og pattedyr, som de æder. Amerikansk skarveand er en trussel mod hvidhovedet and, da amerikansk skarveand gerne parrer sig med hvidhovedet and, som dermed risikerer at uddø.

Invasive arter er en trussel mod de arter, der hører hjemme i Danmark. Bekæmpelse af dem koster hvert år mindst 150 mia. kr. i EU. I Danmark koster det omkring én mia. kr.


Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet


FiskerForum.dk


Indberet de invasive arter med mobilen - del gerne med dine venner.


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik