Besøg vores mobil side
 .

Færre blåmuslinger - hvor bliver de af ?

Udgivet af FiskerForum den 12-07-2018 · info@fiskerforum.dk

Flere og flere stiller spørgsmålet, hvorfor er det kun fra nogle traditionelt gode muslingebanker blåmuslingerne forsvinder. Især vores nordiske broderfolk i Norge, undre flere sig over hvorfor blåmuslingerne bliver færre og færre.

Offentligheden har fokus på dette Norge for tiden, hvor pressen og fiskere langs hele kysten, spørger sig selv, hvorfor forsvinder blåmuslingerne fra steder, hvor de ellers altid har været. Norske forskere forsøger at finde svarene og peger i den anledning på forskellige årsager.


Det norske Havforskningsinstitut´s forskere Stein Mortensen og Tore Strohmeier, der prøver at give forklaringen på de færre blåmuslinger, som det iøvrigt også opleves over resten af Europa, i større eller mindre grad. De norske forskere konkluderer det således i en netop udsendt rapport om emnet.


Norge har en lang kystlinje og det er krævende at overvåge og systematisk skaffe samt indsamle viden om blåmuslingernes samlede udbreddelese for hele området. Man mangler simpelthen tid og ressourcer til at gennemfører samt registrerer bestanden af disse muslinger langs hele Nordkysten, for sikkert at kunne forklare og beskrive et hændelsesforløb og angive en egentlig årsag til nedgangen i blåmuslingebestanden.


Fraværet af blåmuslinger er ikke noget enkeltstående norsk problem eller fænomen. Bestanden af muslinger i Europa er generelt i aftagende over de sidste årtier. Som situationen er pt, er blåmuslingerne ikke forsvundet, men de har i stedet ændret livsstrategi.


Flere faktorer spiller ind på disse ændringer i blåmuslingernes opvækst, som miljøforhold og sygdom, men at fraværet alene skyldes tilstedeværelsen af fiskeopdræt eller indtoget af stillehavsøsters, kan ikke forklarer hele årsagen alene.


Nogen egentlig grund kan Havforskningsinstituttet ikke pege på, selvom man i rapporten er inde over mange forskellige årsager. I stedet vil man fra norsk side, fortsætte med at indsamle viden og data omkring udviklingen. Hvis nedgangen og fraværet af blåmuslinger fortsætter, skal der gøres noget, for netop blåmuslinger bruges også som indikator for hvorledes vores havmiljø og natur generelt har det. Færre blåmuslinger vil have en katastrofal indvirkning på dette arbejde.


Du kan læse hele rapporten »Hvorfor forsvinner blåskjellene« fra Havforskningsinstituttet her, skrevet af forsker Stein Mortensen og tore Strohmeier.Kilde: Havforskningsinstituttet
FiskerForum.dk


Færre blåmuslinger - hvor bliver de af ? - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik