Besøg vores mobil side
 .

Er fiskefoder eksplosivt

Udgivet af FiskerForum den 19-04-2018 · info@fiskerforum.dk

Potentielt JA og alligevel NEJ - Det er stoffet »Ethoxyquin« (EQ) der er tale om, der benyttes som stabilisator i fiskefoder. Stoffet er i dag påbudt af EU i blandt andet fiskefoder, for at hindre selvantændelse og risikoen for direkte eksplosion.

Højesksplosiver i fødevare er selvsagt ikke nogen god cocktail og derfor har direktør for det norske Havforskningsinstitut Sissel Rogne og Forskningsdirektør Gro Ingunn Hemre været ude i pressen, for at berolige gemytterne og nedtone samt lægge en dæmper på rygtedannelsen.


Stoffet »Ethoxyquin« (EQ) er kommet frem i pressen, efter Greenpeace i en undersøgelse af laks i tyske supermarkeder, havde fundet spor af stoffet EQ og dette i forholdsvis store mængder. Et indhold af EQ, som for fisks vedkommende, ikke på det tidspunkt havde nogen fastsat grænseværdi og som overraskede miljøorgamisationen, for stoffet er ikke noget man normalt forbinder med menneskeføde.


Men stoffet »Ethoxyquin« (EQ) illustrerer ganske godt et af de dilemmaer, der florerer og eksisterer i debatten om tilsætningsstoffer i fødevare. EU har forbudt stoffet fra 2020 i forventning om et kommende erstatningsstof. Samtidig har man været nødt til at give dispensation for brugen af stoffet i en overgangsperiode, fordi der ikke på nuværende findes et fornuftigt alternativ til EQ.


At situationen er alvorlig, kan ses ud af de analyseresultater som der er foretaget. Her fandt man tre gange så højt et indhold af EQ i norske laks, set i forhold til andre fødevare. Værre blev det, da der ikke foreligger nogen videnskabelig langtidsstudier over effekten af EQ på mennesker, men kun korttidsstudier på mus og rotter. Her havde man konstateret fedtlever hos mus samt forandringer på både lever og nyrer hos rotterne. Ikke det mest befordrende og næsten en sikker indikering af, at stoffet potentielt er skadeligt for mennesker.


Rogne og Hemre nedtoner dog bekymringerne med, at når man ser på hovedstoffet EQ er der her tale om ubetydelige nivauer i laksen. Samtidig påpeger direktøren og forskningschefen at EQ også findes i andre madvare. Stoffet findes i kød og æg. Det bruges som antioksidant i krydderier og vitaminblandinger samt i plantebeskyttelsesmiddel, for at hindre skimmel og svamp i frugt. Endvidere henvises der til, at viden om hvad der er trygt og sundt at spise, ofte er en temmelig kompliseret sag, da hvert menneske er unikt og spiser meget forskellige ting. Derfor knytter der sig da også en stor usikkerhed til forskningen på mad. På trods af usikkerheden, ved man dog tilstrækkeligt til, at EQ er det bedste alternativ der kendes i dag til sikker og tryg transport af fiskemel og fiskefoder.


Indtil et brugbart alternativ er fundet til EQ, er det fortsat påbudt af EU, at tilsætte stoffet EQ til fiskemel og fiskefoder, for at hindre selvantændelse og eksplosion.FiskerForum.dk


Er fiskefoder eksplosivt - del gerne


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia