Besøg vores mobil side
 .

Forum: Ordet er frit ..

Her er ordet frit, kom med din mening.

Emne:Artikel fra Nordjyske Medier 13/3-07
Navn:En MAF
Dato:13-03-2007  18:06


Da det ser ud til, at det kun er Ministerens Skriverier der kan vises på fiskerforum, vil jeg lige vise denne :-)

Bierhvervsfiskere vil være flere
FORENING: Erhvervsfiskere kan være med i kystfiskerforening
Af Hans J. Callesen hans.joergen.callesen @nordjyske.dk

FREDERIKSHAVN: Nordjysk Kystfiskerforening - og på landsplan Dansk Kystfiskerforening - er egentlig interesseforeninger for bierhvervsfiskere, så de har en organisation, som på nærmeste hold kan varetage deres interesser.

Den nye regulering af dansk fiskeri med fartøjs kvote andele (FKA. red), som trådte i kraft fra nytår, har imidlertid ændret forholdene meget. Ikke mindst fordi fiskere, som har fået en FKA, dermed har fået ejerskab over en del af den samlede danske kvote. Det er fiskerettigheder, som hører til deres båd, og er rettigheder, som de kan sælge sammen med båden.

- Der er mange af de mindre fartøjer, som ikke har fisket nok til, at de har kunnet få en kvoteandel heller ikke, selv om fiskeri har været ejerens erhverv.

- Vi åbner nu i kystfiskerforeningen for, at disse fiskere kan blive medlem af foreningen, selv om de stadig betegnes som erhvervsfiskere, siger Per Hansen, som blev nyvalgt som formand på Nordjysk Kystfiskerforenings generalforsamling.

- Vi har fået henvendelse om medlemskab fra en del af de små erhvervsfiskere, fordi de mener, at vi kan varetage deres interesse bedre end Danmarks Fiskeriforening kan. Desuden betyder den fordeling af den samlede kvote, som indgår i den nye regulering, at mange små erhvervsfiskere automatisk ender som bierhvervsfiskere, fordi de ikke må fange ret meget efter de nye regler, siger Per Hansen.

På generalforsamlingen i Nordjyske Kystfiskerforening blev, ud over Per Hansen, også Henrik Bech valgt ind i bestyrelsen. De afløste Karl-Peter Richardsen og Poul Pedersen.

Den tidligere formand, Jørgen Fink Petersen, fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

En stor del af debatten på generalforsamlingen drejede sig om den nye regulering og om de meget forringede forhold, bierhvervsfiskerne mener, de har fået.

- Vores andel af den samlede kvote er ikke blot beskåret med den procentsats, som EUs regulering af fiskeriet har givet. De danske myndigheder har beskåret vores andel med yderligere en procentsats. Det begrundes med, at alle de små fartøjer, MAF'erne, ikke har fisket så meget i de tre år, FKA'erne er beregnet ud fra, siger Per Hansen.

- Vi er naturligvis nødt til at tro på, at tallene er rigtige, idet Fiskeridirektoratet er de eneste, som har alle fangstindberetningerne. Vi har bedt om at få disse tal, men har fået at vide, at direktoratet ikke længere kan genskabe oversigten over, hvad de små fartøjer har fisket i reference årene 2003, 2004 og 2005.

- Vi opfordrer derfor nu alle de fiskere der har et fartøj i MAF segmentet til at sende os en kopi af deres fangstindberetninger for de tre år. Så vil vi forsøge at genskabe den samlede oversigt, siger Per Hansen.

De problemer, den nye regulering har givet de mindre fiskefartøjer, er i øvrigt på dagsordenen ved et åbent samråd, som folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) har ønsket med fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V). Samrådet holdes onsdag, og Per Hansen er en af deltagerne.


Besvar


Svar:

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik