Besøg vores mobil side
 .

Forum: Ordet er frit ..

Her er ordet frit, kom med din mening.

Emne:Svar på artikel af 16/1 - Nordjyske Medier 21/1
Navn:En Bierhvervsfisker
Dato:22-01-2007  17:44


Da artiklen ikke blev vist på fiskerforum, vil jeg lige sørge for at den bliver vist, så MAF'er og andre kan se svaret alligevel :-).

Fiskere føler sig angrebet af deres egne

REGULERING: Uartigt, hvis man ikke repræsenterer medlemmerne, siger bierhvervsfiskerne

Af Hans J. Callesen hans.joergen.callesen @nordjyske.dk
FREDERIKSHAVN:

Medlemmerne af Nordjysk Kystfiskerforening vil nu have et møde med den øverste ledelse i Danmarks Fiskeriforening for at få afklaret, om foreningen, som de selv er medlemmer af, står bag udtalelser, som formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen, har fremsat i NORDJYSKE.

De nordjyske bierhvervsfiskere føler sig hårdt ramt af Carl Jesper Hermansens udtalelser om blandt andet, at han ikke mener, at bierhvervsfiskerne bør have ret til at fange flere fisk, end de selv kan spise.

- Vi forstår overhovedet ikke, at en organisationsmand, og medlem af hovedbestyrelsen, fra samme organisation, som vi er medlem af via kystfiskerforeningen, på den måde kan angribe os, og vi vil have klarhed over, om det er en holdning, som Danmarks Fiskeriforening står bag, siger Henrik Bech, der er medlem af nordjysk kystfiskerudvalg.

- Hvis det er tilfældet, må vi sige, at vi har været dårligt repræsenteret i de forhandlinger, der er gået forud for den nye fiskeriregulering, siger Henrik Bech.

- Carl Jesper Hermansen kalder det uartigt, at vi er utilfredse med, at vores fiskermuligheder er blevet beskåret endog meget kraftigt i den nye regulering.

- Hvis der er noget, som er uartigt, så mener jeg det er, hvis man ikke varetager sine medlemmers interessere. Og det er netop, hvad vi gør i Nordjysk Kystfiskerforening, siger Henrik Bech.

- Carl Jesper Hermansen bruger som eksempel, at 161 ton torsk i Skagerrak, som er afsat til bierhvervsfiskerne, er torsk, som erhvervsfiskerne mangler for at kunne mindske udsmidet,

- Det er altså misvisende. De 161 ton torsk er årsmængden for samtlige mindre aktive fartøjer inklusiv erhvervsfiskere i Skagerrak. Erhvervsfiskerne råder over to tredjedele af de 161 ton, altså 107 ton, De sidste 54 ton torsk i Skagerrak råder bierhvervsfiskerne over. Vi må erindre om, at den samlede torskekvote i Skagerrak er på 2282 ton.

- Carl Jesper Hermansens eksempel giver kun mening, hvis man mener, at hans egne medlemmer kan kaldes bierhvervsfiskere.

- Og det kan da være, at de måske nu føler, at de har brug for andre til at varetage deres interesser. Så kan jeg anbefale dem at melde sig ind i kystfiskerforeningen. Her er vi til for medlemmerne, siger Henrik Bech.Besvar


Svar:

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik