Besøg vores mobil side
 .

Forum: Ordet er frit ..

Her er ordet frit, kom med din mening.

Emne:Så er der bud efter garnfiskerne igen.
Navn:Torstein Dehli
Dato:25-03-2013  16:39


I Jylands-posten søndag d.24 marts, i tillægget Newton er der på forsiden slået stort op:Forskning skal redde marsvin.Forskningen skal på Fjord & Bæltcentret i Kerteminde,sammen med marsvinet Sif,som kom til Fjord & Bæltcentret, efter at have siddet fast i et bundgarn,redde de mange artsfæller fra at dø i fiskernes net!

Allerede her går det galt fra journalisten Louise Crandal´s side, idet hun skriver at marsvinet har siddet fast i et bundgarn.Det helt tydeligt at hun ikke aner hvad hun skriver om - men om det er information hun har fra den Ph.d.studerende Danuta Wisniewska,Århus Universitet,som er deltager i forsøget med marsvinene, eller chefbiolog Jakob Højer Kristensen på Fjord & Bælt fremgår ikke af artiklen.Det er egentligt også ligegyldigt, for hermed er bundgarnsfiskerne hængt ud.

For to år siden, sejlede en ikke kyndig forbi et bundgarn ved Korsør, hvor han så et marsvin svømme rundt i hovedgarnet. Han ringede straks til det lokale beredskab, som med fuld udrykning og gummibåd sejlede ud for at befri dyret. Det foregik på den måde,at man med svømmedykker og kniv i hånd, skar det halve hovedgarn ned (ca.15 fave)- garnet var dermed gjort IKKE fiskedygtigt.Man havde ikke rettet henvendelse til fiskeren først - for det var jo en hastesag. Men marsvin sidder ikke fast i bundgarn, de kan frit svømme rundt - og befinder sig nærmest i et spisekammer, så de lider ingen nød.Tilfældet kan kun karakteriseres som desideret hærværk fra det ukyndige beredskabs side.Jeg opfordrede bundgarnsfiskeren til at anmelde sagen som sådan - og tænk, det lokale politi ville først ikke optage rapport, så etaten kender ikke fiskerilovgivningen.

For en årrække tilbage, var det estimerede (det samme som at gætte) tal for bifangst af marsvin i nedgarn, af biologerne sat til 7000 stk. årligt.
Ved et besøg på Fjord & Bæltcentert havde jeg det held at løbe på en medarbejder (biolog?)som jeg udfordrede på tallet 7000 stk. pr. år.Jeg fortalte medarbejderen, at jeg efter min bedste,og ærligste viden og vurdering,om hvad jeg selv og mine kolleger, over en 20 årig periode,havde fanget af marsvin i Storebælt, ikke oversteg meget mere ned to håndfulde!Det fik vi noget diskussion om, og efterfølgende er de da blevet lidt klogere - nu taler de om 4000 pr. år, det mener jeg også er et total fejlskud.

Biologerne oplyser at der findes ca. 200.000, ja tohundredetusinde marsvin i samtlige danske farvande.I 18 hundrede tallet, og måske før,samt begyndelsen af 1900 tallet og helt op til 2. verdenskrig, fangede man mellem 4000 og 6000 marsvin årligt, i det der hedder Svævringen i Lillebælt ud for den nye lystbådehavn! Der blev kogt tran af spækket, der findes et museum i Middelfart som beretter herom.Så meget kan betsanden altså holde til, at der årligt høstes.

Men biologernes tegnebog fyldes kun ved at der udføres noget dokumenterbar forskning, hvortil man kan søge midler ved staten, mod velvoksne rapporter omhandlende forskningsprojektets resultater.Hvis man på den måde kan få stablet et forskningsprojekt på benene, så skal der naturligvis helst ligge nogle drabelige dødelighedstal, i dette tilfælde på marsvin, til grund for ansøgningen.

Det er sandsynligvis det samme som gør sig gældende, for de lave - også helt vildt overdrevne estimerede tal om bestanden af ål.Den rapport som ligger til grund for de alt for restriktive bekendtgørelser vedrørende ålefangst m.m. er jeg i besiddelse af. Den holder ikke vand, og man skal ikke lade sig narre af at den er skrevet af biologiske eksperter - også de kan meget nemt tage fejl.Det har jeg set før i rapporter fra højt uddannede/respekterede rådgiver firmaer.

Og sådan findes der masser af eksempler på fejlvurderinger fra biologernes side. Og det er her en stor del af humlen i dansk fiskeri gemmer sig.Det ved stort set alle erhvervsfiskere, lige fra trawl over nedgarn,til kroge- og bundgarnsfiskere.Desværre har der gennem tiden, siden kvoter blev indført i 1972 var det vist, været nogle brådne kar blandt fiskerne selv (måske forståligt) - for ingen andre erhverv, har på samme måde fået trukket begrænsninger ned over hovedet - som netop fiskerierhvervet. Og alle skal vi jo gerne tjene til det daglige brød.

Men fiskerierhvervet er ikke blevet hørt på en menneskelig og ordentlig måde - fiskere er rent ud sagt blevet trådt under fode. Hvis det var overgået andre erhvervsgrupper, som er så begejstrede for EU, så havde meget set anderledes ud.

Ikke at vi skal skippe EU helt, for tilbage i 1972 hvor vi var mange der stemte for EF - som det hed dengang, hvor vi også blev lovet noget helt andet- da var der mange gode ordninger vedrørende samhandel med landene syd for vor grænse - og de eksportmarkeder kan vi ikke undvære.

Desværre er jeg bekymret for at både EU -fiskeripolitiken med god hjælp af GreenPeace, og mange danske politikere, langsomt men sikkert kvæler dansk fiskeri.Tilbage vil være de største trawlere - som store fiskeriselskaber, og ja de fanger også mest med færrest fartøjer. Men det er ikke befordrende alene, at DK kun har dem,og ikke nogen småfartøjer ved de indenskærs farvande.Det vil være med til at afvikle de små lokalsamfund,som allerede har det svært.


Besvar


Svar:

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik