Besøg vores mobil side
 .

Forum: Ordet er frit ..

Her er ordet frit, kom med din mening.

Emne:forskningsprojekt
Navn:Tomas Breidahl
Dato:21-11-2010  15:52


Jeg er i gang med en undersøgelse fra arbejdsmedicinsk klinik i Ålborg, der belyser fiskeres energiforbrug ved arbejde på havet.
Jeg vil høre om aqt det skulle være nogle der ønsker at deltage?
Vedlægger beskrivelse:

Introduktion:
Tidligere studier af erhvervsmæssigt fiskeri indikerer at forhold ved arbejde på havet, udover det faktiske arbejde der bliver udført, er en væsentlig faktor for øget energiomsætning hos fiskere.
Der er under disse omstændigheder beskrevet tidvis op til 70% forøgelse af den fysiske belastning, og måling af iltoptagelse har vist at fiskerierhvervet er sammenligneligt med de tungeste industrierhverv.
Herudover er der rapporteret om øget forekomst af træthedssymptomer, højere hjertefrekvens og udskillelse af katekolaminer samt stor risiko for ulykker. Det vurderes ligeledes at der er øget risiko for belastning af ryg, knæ og skuldre, særligt ved skæve løft i akavede stillinger forårsaget af havets bevægelser.

Vores hypotese er at disse arbejdsforhold, ofte under vanskelige vilkår såsom glat og uryddeligt underlag, besvær med at holde balancen samt svære vejrforhold, er en vigtig determinant for en øget energiomsætning ved arbejde på havet.

Det er derfor i vores interesse at videreevaluere hvorledes disse særlige betingelser influerer på metabolismen.

Formål:
Hensigten med aktuelle studie er at vurdere energiforbruget ved at arbejde på havet sat i forhold til hjemmefunktioner. Dette ved anvendelse af udstyr der registrerer en forsøgspersons energiomsætning under forskellige vilkår, samt målinger af fartøjets bevægelser og registrering af vejrforhold
Fokus vil være sammenlignelige funktioner, såsom arbejde, madlavning ombord og hjemme, bilkørsel og manøvrering af skibet.

Metode:
Rekruttering vil sigte på 10 personer, der vil være egne kontroller.
Der vil blive tilstræbt arbejdsperioder med 4 dages arbejde på havet og 4 dage hjemme. Bådtyper vil være forskellige kategorier med henblik på belysning af variationer i forhold til størrelse. Der vil ved ophold på havet blive foretaget målinger af skibets bevægelser med udstyr tilegnet dette. Sideløbende vil der blive foretaget registrering af vejrforholdende.
Målinger af energiforbruget vil som anført blive foretaget ved hjælp af dertil egnet måleudstyr placeret på den enkelte deltager. Der vil løbende blive udført egen registrering af aktivitet under arbejde og i fritid samt af helbredsmæssige forhold ved hjælp af tilrettede skemaer.
Tidshorisont er udførelse af de praktiske procedurer 2010, med efterfølgende analyse og sammenskrivning.
Projektet udføres af Tomas Breidahl i samarbejde med Dr. Øjvind Omland , Dr. Jakob Bønløkke og Dr. Jens Peter Johansen.
Herudover er der etableret kontakt til Flemming Christensen (fiskeriets arbejdsmiljøråd), der udlåner udstyr til måling på skibe, samt Jørgen Riis Jepsen (Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed) der ligeledes vil bistå med materiale og erfaring.
Besvar


Svar:

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik