Besøg vores mobil side
 .

Forum: Ordet er frit ..

Her er ordet frit, kom med din mening.

Emne:Hvide Sande Fiskeriforenings fremtid
Navn:Jens Bollerup
Dato:23-09-2009  22:22


FREMTIDEN FOR ”HVIDE SANDE FISKERIFORENING”


Jeg har til tider ytret mig om synspunkter i forhold til fiskeriet i Hvide Sande gennem årene, og når det gælder overvejelserne om nedlæggelse af en selvstændig fiskeriforening i Hvide Sande, er det så vigtig en beslutning for Hvide Sande, at jeg som lokal med tilknytning til fiskeriet vælger at kommentere planerne.

Der rejser sig nemlig en række spørgsmål;

• Hvordan er opbakningen i Esbjerg til bedre besejlingsforhold i Hvide Sande? Samarbejdsmulighederne er givetvis bedre med Thorsminde og Thyborøn i forhold til bl.a. kystdirektoratet og regionen om øget vanddybde i havnene og indsejlingerne.

• Hvordan forklares fællesskabet for fiskeflåden?
En Hvide Sande flåde med konsumtrawlere, garnfartøjer, rejetrawlere og joller holdt op mod en Esbjerg flåde bestående af store industrifartøjer og mindre rejetrawlere virker ikke som en samlet flåde, hvor der på langt sigt er fælles interesser.

• Hvordan vil der være fælles salgstiltag?
Der arbejdes med bedre markedsføring af fisken fra Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn på Internetauktionen (se evt. www.konsumfisk.dk), hvor både Danske Fiskeauktioner og de enkelte fartøjer bringes i fokus. Men Esbjerg fiskernes interesse i markedsføringen af god spisefisk fra Hvide Sande er vanskelig at få øje på.

• Hvordan vil der være fælles fiskeritiltag?
Når det gælder MSC, kvotereguleringer og puljerettigheder, krav til konsumredskaber, fiskerikontrollens håndtering o.s.v. er det svært at se hvordan der skabes bred opbakning og interesse for problemerne i forholdt til konsumfiskeriet fra Hvide Sande.

• Hvordan samarbejdes om at sikre kvoteandelene?
Med de seneste års store investeringer i kvoteandele har Hvide Sande fiskerne sikret sig væsentlige fiskerettigheder indenfor konsumfiskeriet. De har derfor en stærk interesse i at fremtidssikre fiskerettighederne når det gælder reguleringsordninger, omsættelighed, finansieringsmuligheder o.s.v. Reje- og industrifiskerne i Esbjerg har ikke nødvendigvis samme fokus på dette i forhold til konsumfiskeriet.

• Hvordan vil påvirkningen være i forhold til Triple Nine?
De udfordringer man står overfor med en formentlig snarlig endelige nedlæggelse af produktionen hos 999 i Esbjerg til gavn for afregningspriserne, samt ønsket om at tilgodese de mindre industrilandinger i Hvide Sande, bakkes vel næppe op af Esbjerg fiskerne?

• Hvordan tilgodeses servicevirksomhederne?
Et driftigt fiskeri fra Hvide Sande forudsætningen for dygtige servicevirksomheder, der nu også er afhængige af eksport. Men kan der samarbejdes med Esbjerg-firmaerne som det sker mellem nogle af havnevirksomhederne i Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn? Og hvor lang tid holder det, når Esbjerg-havn jo reelt har lukket sin fiskerihavn?

• Hvor hårdt er Fiskeriforeningen presset på økonomien?
Det økonomiske spiller naturligvis ind, men kan der findes andre indtægtsmuligheder til foreningen som fx driftstilskud eller konsulentvirksomhed? eller kan der ændres i kontingentstruktur, og er en bedre økonomi så påkrævet, at det gennemtvinger en ændring?

• Hvordan sikrer man sig mod en splittelse?
Det er vel nærliggende at nogle fartøjer går sammen, og selv danner et samarbejde. Det er nok heller ikke utænkeligt at nogle fartøjer vil melde sig ud for at søge mod nord til Thyborøn/Thorsminde fiskerne, og så har man da solgt sig selv skidt.

Når snakken falder på foreningens fremtid får jeg indtryk af, at det i høj grad hænger sammen med personlige holdninger og uenigheder, samt besættelse af bestyrelsesposter og formandskasketten. I Hvide Sande er man jo dog i den gunstige situation at formanden ikke har personlige interesser på spil, da han forhåbentligt får en fremtid som borgmester til gavn for hele kommunen efter valget.

Samarbejde med Thyborøn/Thorsminde har også været på tale, men har ikke vundet genlyd. Man kan så spørge sig selv om årsagerne til dette, og om ikke samarbejde med Thyborøn/Thorsminde er et bedre og langtidsholdbart alternativ, hvor mulighederne bør efterprøves. Med en moderne og effektiv flåde i Hvide Sande, dygtige og driftige skippere med løbende generationsskifter, stærk fokus på konsumfiskeri, fremtidssikrede kvotebesiddelser, en høj omstillingsevne gennem årene o.s.v. vil det også være et aktiv for Thyborøn/Thorsminde, at stå sammen med Hvide Sande fiskerne, frem for at gå fremtiden i møde som en selvstændig forening mellem Hanstholm og Esbjerg. Meget taler derfor i retning af at søge andre muligheder for Hvide Sande fiskerne end sammenlægning med Esbjerg Fiskeriforening.

Uanset dette indlæg givetvis vil blive opfattet som utidig indblanding, har jeg taget skridt til det ud fra, at når foreningskasserne er smækket sammen er det for sent at råbe op. Det vil jo så bare være at se til, mens der sker en markant reduktion af Hvide Sande Fiskernes indflydelse på erhvervet.Venlig hilsen

Jens Bollerup
Fjordengen 8
6960 Hvide SandeBesvar


Svar:

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik