Besøg vores mobil side
 .

Forum: Ordet er frit ..

Her er ordet frit, kom med din mening.

Emne:Har landbrug og fiskeri modsat rettede interesser?
Navn:Torstein Dehli
Dato:19-01-2015  12:36


Poul Vejby-Sørensen er dansk landbrugs største propagandamager.Han skriver i Den Korte Avis, om alt det gode der vil ske for dansk landbrug hvis landbruget kan øge tilførslen af gødning på markerne betydeligt, samtidig med en kraftig oprensning af afløb til hav og fjord! Han overser med vilje, at Danmark er omgivet af syv tusinde kilometer kystlinje med fjord og hav. Lige siden dansk landbrug begyndte dræning af markerne i efterkrigstiden, til hen over det meget omtalte iltsvind i Kattegat, hvor nogle af mine kolleger oplevede at fange døde hummere, og indtil den første lovgivning om nedsættelse af landbrugets kvælstofudledning, begyndte at virke, var de danske fjorde og indre farvande ved at blive kvalt af iltsvind! Landbruget vil ikke tage hensyn til sine omgivelser, og det er tydeligt nu - hvor man ønsker at optrappe tilførslen af kvælstof på markerne.Så kan tilstanden i de ellers betydeligt forbedrede forhold, i de indre farvande og fjorde,igen antage en grønkålssuppe -lignende tilstand - som ses i fjorden Slien der fører ind mod Slesvig i Tyskland.

Det er sket en voldsom forbedring af forholdene i de indre danske farvande,de sidste 20 -25 år, hvor såvel fladfisk som torsk er ved at vende tilbage i store mængder. Endog ålelarverne nærmest vrimler ind i sund og bælt, så lad nu ikke landbruget kvæle de mange og opmuntrende tendenser, med yderligere og uønsket tilførsel af næringsstoffer til vore farvande.

De danske farvande er fyldt med den sundeste føde mennesker kan indtage, føde for milliarder,som bare venter på at blive trukket op - hvis blot landbruget og Poul Vejby- Sørensen vil vise sine omgivelser det fornødne hensyn!Skal landbruget have lov at udvikle sig på havmiljøets og firkerierhvervets bekostning?


Besvar


Svar:

  • SV: Har landbrug og fiskeri modsat rettede interesser? (Thomas Christiansen, 19-01-2015 15:39)
  • Jeg tror landbrug og fiskeri har samme interesser, og lige pt er det at få en ny landbrugs og fiskeriminister.
    Jeg tror at både landbrug og fiskeri er brugt som syndebukke for alt mulig forurening alle steder fra. De døde hummere i Kattegat i firserne: der fandt men frem til at det var fra et ekstraordinært stort udslip fra rensningsanlægget Lynetten i København. Men hvad er billigst for politikerne i København : lave en vandmiljø plan for landmændene og reducere kvoterne for fiskerne ELLER forurene mindre i byerne og investere i rensningsanlæg???. Miljøministeren praler at hun har gjort Roskilde fjord ren, men kvælstofudledningen fra landbruget er uændret men man har lavet rensningsanlæg, så blev fjorden renere. Landmændene tilfører end ikke jorden så meget gødning/kvælstof at jorden ikke bliver udpint. Jeg mener vi skal samarbejde med landmændene ikke sparke på nogle som ligger længere nede end vi gør. Bare min mening?

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik